Juniorer

Juniorer

Malmö Djurskyddsförening medverkar i och delar ut medel till projekt som stöder djur och djurskydd. En del av vårt arbete riktas till skolor samt barn och ungdomar. Vi delar årligen ut en kalender bland annat till skolor, bibliotek och barnsjukhus med nyttig djurinformation som ska väcka debatt om djurhållning och vårt förhållningssätt till djur, se mer under rubriken ”Kalender”.

Har ni ett skol- eller förskoleprojekt, föreläsning eller studiebesök ni behöver hjälp med, kontakta oss.

Reportage om djur för våra yngre medlemmar kommer inom kort som ett eget ämne.