Kontakt

KONTAKT

Besök gärna vår sida för vanliga frågor – där hittar du information och svar på sådant som generellt rör vår verksamhet och djurskydd. Vid specifika frågor eller ärenden är du välkommen att kontakta oss. Vid akuta ärenden, till exempel olyckor, stöld eller pågående djurplågeri, hänvisar vi i första hand till att ringa 112 eller till polisens växel på telefonnummer 114 14. Polisen är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.

Om du tror att ett djur far illa och det inte är akut ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse, ring 010-224 10 00 (växel). Telefontider måndagar klockan 13.00-15.00 och tisdag till fredag klockan 9.15-11.15. Du kan vara anonym. Malmö Djurskyddsförening är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden. Du kan dock vända dig till föreningen för råd och stöd.

Omplaceringar/övriga ärenden:
Emma Aldin 0709-53 53 21

Paula Keldebäk 073-546 06 73
Jessica Lundberg 073-943 62 56
Lilian Brandt 076-323 03 12

Skadade och sjuka vilda djur (fågel, hare, igelkott, ekorre, säl):
KVF Skåne Sydväst 076-313 81 28

Övriga viltrehabiliterare i Skåne:
http://www.kfv-riks.se/

Skadade och sjuka fåglar Malmö, Burlöv och Lomma:
Fågelskydd Spillepeng 0702-66 14 66

Skadade och sjuka fåglar Malmö:
Bodil Nilsson 0737-53 53 45