Bli medlem

BLI MEDLEM

Som medlem har du möjlighet att delta i våra aktiviteter samtidigt som du stödjer vårt arbete för ett fungerande djurskydd. Malmö Djurskyddsförening har cirka 200 medlemmar.

Som medlem i Malmö Djurskyddsförening bidrar du till att:

  • Stödja lidande tama och vilda djur i Malmöområdet, Sverige och i världen.
  • Påverka det lokala, nationella och internationella djurskyddsarbetet.
  • Tillgång till expertis i olika djurskyddsfrågor.
  • Möjlighet att delta i Malmö Djurskyddsförenings medlemsaktiviteter.

Hur blir jag medlem?
För att bli medlem betalar du in årsavgiften på 150 kronor (40 kronor för juniormedlem upp till 15 år) på plusgiro 14 83 23-9 eller swish 123 625 6721.
Skriv namn, adress, e-post samt ange vilket år avgiften avser i meddelandefältet. (OBS detta gäller även junior ansökan).

Hantering av personuppgifter
Ny personuppgiftslagstiftning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Malmö Djurskyddsförening är personuppgiftsansvarig för behandling av medlemmars personuppgifter i föreningens medlemsregister. Föreningen lagrar uppgifterna för att kunna göra utskick till medlemmarna. Uppgifterna raderas då de ej längre är aktuella.

    MDSF-medlem-swish-QR-small