Vad vi arbetar med

Vad vi arbetar med

Malmö Djurskyddsförening är en ideell, obunden förening med säte i Malmö och verksamhetsområde främst i Skåne. Föreningen etablerades redan 1901 av visionären länsveterinären Ernst Schoug som blev vår första ordförande. Under flera år var vi med i Djurskyddet Sverige, därav vårt gamla namn Djurskyddet Malmö. Under 2014 lämnade vi den rikstäckande organisationen och återgick till vårt tidigare namn. 

Malmö Djurskyddsförening bedriver ett aktivt djurskyddsarbete genom att agera i djurskyddsfrågor, svara på frågor och vägleda. Vi är främst behjälpliga gentemot myndigheter och socialförvaltningar där vi hjälper till med omplaceringar och finansiellt stöd till veterinärvård av djur som annars inte hade fått hjälp. Vi bistår även med hjälp till privatpersoner i vissa fall, främst mindre bemedlade. 

Malmö Djurskyddsförening medverkar i och delar ut medel till projekt som stöder djur och djurskydd. En del av vårt arbete riktas till skolor samt barn och ungdomar. Vi tar årligen fram en kalender med nyttig information som ska väcka debatt om djurhållning och vårt förhållningssätt till djur. Kalendern delas bland annat ut till skolor, bibliotek och barnsjukhus. Den delas även ut till våra medlemmar.  

Som medlem i vår förening är du välkommen att delta på våra årsmöten och de studiebesök som anordnas.