Om ett djur far illa

Om ett djur far illa


Om du tror att ett djur far illa och det inte är akut ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse.

I Skåne, ring 010-224 10 00 (växel) och be att bli kopplad till Djurskyddsenheten. Du kan vara anonym. Se aktuella öppettider och läs mer på Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Vid akuta ärenden med pågående djurplågeri hänvisar vi i första hand till att ringa 112 eller till polisens växel på telefonnummer 114 14. Polisen är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.Malmö Djurskyddsförening är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden. Du kan dock vända dig till föreningen för råd och stöd.