Stöd till projekt och verksamheter
Malmö Djurskyddsförening medverkar i och delar ut bidrag till projekt som sprider kunskap om djurskydd, djurs välfärd och god djurhållning. Föreningen vill främja utbildning och forskning inom området djurskydd. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för djur.

Har du en bra idé om ett projekt som kan bidra till detta?
Ansök om stöd hos oss via info@malmodjurskyddsforening.nu