Vanliga Frågor

 • Hur mycket kostar en hund som förmedlas av Malmö Djurskyddsförening? 
  Då vi till stor del omplacerar hundar för myndighets räkning kan kostnaden för en hund variera utifrån hundens ålder och skick. Vi har därför inte beslutat om någon fast adoptionsavgift för hundar.  
 • Hur mycket kostar en katt som förmedlas av Malmö Djurskyddsförening? 
  Adoptionsavgiften är normalt sett 1200 kr för en vuxen katt och 900 kronor för kattungar. Alla vuxna katter som omplaceras är id-märkta, kastrerade, vaccinerade och avmaskade. Även här kan kostnaden variera utifrån kattens förutsättningar.  

  Kan Malmö Djurskyddsförening hjälpa mig att hitta ett nytt hem till mitt djur? 
 • Vi hjälper i viss omfattning till med omplacering av privatpersoners djur. Framförallt då ägaren avlidit eller är så pass sjuk att djuret inte kan bo kvar i sitt hem, men vi hjälper även till i vissa andra fall.  
 • Jag upplever att ett djur i min närhet utsätts för vanvård. Kan Malmö Djurskyddsförening ingripa? 
  Malmö Djurskyddsförening har inte befogenhet att ingripa, vi kan endast agera (genom att placera djuret i ett nytt tryggt hem) efter att myndigheterna har fattat beslut om att omhänderta djuret. Därför är det viktigt att brott mot djurskyddslagen anmäls. Om du misstänker att ett djur far illa bör du göra en anmälan hos Djurskyddsenheten Länsstyrelsen Skåne. I akuta fall bör du ringa polisen. Se vår kontaktlista för information 
 • Tar Malmö Djurskyddsförening emot volontärer? 
  Malmö Djurskyddsförening har inget eget djurhem och har därför ingen fysisk plats att ta emot volontärer. Däremot kan vi behöva hjälp med infångning och transport av djur. Kontakta oss om du vill hjälpa till. 
 • Kan jag besöka er verksamhet på den angivna adressen på er hemsida? 
  Malmö Djurskyddsförening har inga egna lokaler utan det är endast vår post som är ställd till adressen.  
 • Jag har inte råd att kastrera min katt. Kan Malmö Djurskyddsförening stötta mig med ekonomiskt bistånd? 
  I samarbete med utvalda veterinärer har Malmö Djurskyddsförening med jämna mellanrum kastrationskampanjer för katter då kastrationer utförs till rabatterat pris. Kampanjernas startdatum och kontaktuppgifter till medverkande veterinärer kommer att meddelas här på hemsidan. 
 • Jag har hittat en skum djurannons på Blocket. Kan ni kolla upp säljaren och se till att allt står rätt till? 
  Malmö Djurskyddsförening är ingen myndighet och har inte befogenhet att ingripa. Om du är orolig bör du kontakta ansvariga för annonsplatsen, därefter Länsstyrelsen Skåne eller polisen. 
 • Jag misstänker att ett djur far illa. Vad ska jag göra?
  Om du tror att ett djur far illa och det inte är akut ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse, ring 010-224 10 00 (växel). Telefontider måndagar klockan 13.00-15.00 och tisdag till fredag klockan 9.15-11.15. Du kan vara anonym. Malmö Djurskyddsförening är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden. Du kan dock vända dig till föreningen för råd och stöd.
 • Jag har hittat ett skadat djur. Vad ska jag göra? 
  Malmö Djurskyddsförening kan ge vägledning kring hur du går till väga när du hittat ett skadat djur. Vad gäller vilt samarbetar föreningen med KFV Skåne Sydväst och andra föreningar/privatpersoner som rehabiliterar vilda däggdjur och fåglar. Se vår kontaktlista för information om hur du kontaktar någon av dessa när du hittat ett skadat vilt djur. För att få reda på hur du ska uppträda när du finner en unge av ett vilt däggdjur eller fågel, läs gärna artikelsamlingarna “Skadade vilda djur” och “Vilda djur och urbana människor – oftast en konfliktorsak” samt ”Övergivna och skadade djurungar – Att rädda eller inte rädda!”