Stöd oss

Stöd oss

Malmö Djurskyddsförening är en ideell förening. Som sådan är vi beroende av våra medlemmars engagemang och ekonomiska sponsring. Detta medan djuren förlitar sig på oss människor att hjälpa dem. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. Genom att bli medlem och/eller skänka ett bidrag till  Malmö Djurskyddsförening  på plusgiro 14 83 23 -9 medverkar du till att förbättra livet för många djur.