VETERNIÄRRÅD

VETERNIÄRRÅD

Syftet med veterinärrådet i Malmö Djurskyddsförening är att kunna vara en stödfunktion för sittande styrelse. Det kan uppstå frågor kring sjukdomar eller ärenden där omhändertagna eller upphittade djur behöver veterinärvård eller annan hjälp. Vid enstaka tillfällen kan styrelsen behöva rådgivning och guidning för snabbaste och bästa lösning för just detta djur. Eventuell behandling som behövs sker alltid på klinik hos veterinär. Det kan även uppstå andra frågor kring omhändertagna djur. Det behöver inte vara en veterinärmedicinsk frågeställning utan kan vara av praktisk karaktär kring lag och ordning.

Veterinärrådet idag består av nedanstående veterinärer:
Veterinär Maria Stadler, konsult inom kirurgi/ortopedi
Veterinär Miriam Höllmer, Öresunds Veterinärklinik Lund AB
Veterinär Anna Karin Landgren, Onsala Veterinären.
Veterinär Caroline Edvinsson, Veterinärhuset Öresund AB