VÅR KALENDER

VÅR KALENDER

Vi tar årligen fram en kalender med nyttig information som ska väcka debatt om djurhållning och vårt förhållningssätt till djur. Kalendern delas bland annat ut till skolor, bibliotek och barnsjukhus. Den delas även ut till våra medlemmar.

Nedan hittar du våra kalender för vardera år.

Kalender 2022

Kalender 2021

Kalender 2020

Kalender 2019

Kalender 2018

Kalender 2017