HISTORIA

HISTORIA

Malmö Djurskyddsföreningen har arbetat för djuren sedan 1902. Vår rörelse grundar sig för djurens talan men framförallt att de har goda levnadsvillkor. Djuren har själva ingen röst i samhället och det är därför viktigt att det finns människor som värnar om dem genom att ge dem en röst utifrån ett djurperspektiv.

När föreningen grundades år 1902 arbetade vi framförallt för att förbättra livsvillkoren för arbetshästar. Det var rektor Per Adam Siljeström som anordnade det första föreningsmötet i Stockholm tillsammans med veterinärer från Veterinärhögskolan. Förutom att arbeta för arbetshästar beslöt de att föreningen skulle arbeta med att öka kunskapen om alla djurs behov av omsorg.

Än idag arbetar vi för en ökad kunskap om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. Genom informationsinsatser upplyser vi och besvarar frågor som berör djur och djurskydd. För att utveckla djurskyddet inom animalieproduktionen för vi en dialog med näringslivet.Vi verkar opinionsbildande för att uppmärksamma djurskyddsfrågor.

För att utveckla och värna framtida djurskydd arbetar vi förebyggande och vi uppmuntrar människor som bidrar till att djuren får det bättre. Vi stödjer därför djurskyddsfrämjande forskning ekonomiskt och vi delar ut utmärkelser till eldsjälar som arbetar för alla djurs rätt till bättre livsvillkor. För ett bra
framtida djurskydd krävs det även lagstiftningar som värnar om djuren. Vi är remissinstans för departement och myndigheter, och arbetar för en lagstiftning som är skriven utifrån ett djurperspektiv.

Vi är medlem i och samarbetar med andra organisationer både nationellt och internationellt. Dessa samarbeten stärker det gemensamma arbetet med djurskyddsfrågor, och vi kan påverka djurvälfärd både inom och utanför Sverige.