INTEGRITETSPOLICY OCH PERSONUPPGIFTER

Vi på Malmö Djurskyddsförening värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer. Svenska Djurskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss. De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlemsregister eller i verktyget för utskick av vårt digitala nyhetsbrev. Uppgifterna skyddas genom personlig inloggning, bara de som behöver har tillgång till registren och personuppgifterna.

Malmö Djurskyddsförening säljer inte dina uppgifter till en tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i föreningen. Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. I många fall, till exempel vid anmälan till en konferens, påskrivande av en namninsamling eller beställning av material, sparas dina uppgifter därför under kortare tid än om du är medlem eller givare och har en pågående relation med föreningen. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter, eller om du vill säga upp ditt medlemskap. Om du är medlem eller givare och vi inte hör något från dig kommer dina uppgifter automatiskt att raderas senast tre år efter att ditt medlemskap förfallit eller du gav din senaste gåva.