Tips & Råd

Munnen – Ett dolt problem
I min vardag som smådjursveterinär är det väldigt vanligt, att jag upptäcker, ett för djurägaren okänt problem, nämligen smärta från munnen. Flertal djurägare tänker inte på att titta sitt djur i munnen regelbundet. En del borstar tänderna på sin katt eller hund men missar tecken på smärta. Eftersom djuret äter, tror djurägaren att munstatusen är bra. Djurets levnadsinstinkt gör dock, att de äter in i det längsta, trots obehag eller smärta. Signaler på problem i munnen kan vara beteendeförändringar; djuret sitter kanske länge och tittar på matskålen, innan de äter, äter långsammare, tuggar på ena sidan, eller sväljer fodret helt. Andra tecken på munhåleproblem är exempelvis viktnedgång, dålig andedräkt, avbrutna tänder eller rött, svullet tandkött runt tand/tänder.


Vanliga tandproblem
Tandlossning (parodontit) är ett smärtsamt problem, som är vanligt hos hundar och i viss utsträckning katter. Oftast är fler tänder angripna av tandlossning samtidigt. Vid tandlossning förstörs tandens fäste till tandbenet. Det sker när bakteriebeläggning med tandsten, så kallat plack, utvecklas på tanden. Vävnaden runt tanden svarar på angreppet med en kraftig inflammation i slemhinnan runt tanden. Om inget görs, lossnar till sist den angripna tanden. Tandlossning kan förebyggas genom daglig tandborstning eller tandstensbortagning, innan tandköttet inflammerats. Är tanden/tänderna drabbade av tandlossning opereras oftast tanden/tänderna ut under narkos. FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion) är en vanlig tandsjukdom, som drabbar kattdjur. Orsaken till sjukdomen är okänd och FORL kan heller inte förebyggas. Det vanligaste är, att sjukdomen startar i tandens rot, som bryts ner och ersätts av ben. När hela roten är ombildad till ben, ramlar kronan (toppen av tanden) av. Sjukdomen kan också starta med nedbrytning av tandens emalj vid övergången mellan krona och rot. Skadan i tanden blir successivt djupare, pulpan inflammeras (vilket är mycket smärtsamt) och tandköttet runt tanden blir inflammerat. Tanden eller delar av tanden bryts ofta av, eftersom delar av dess hårda substans saknas. Den senare beskrivna formen av FORL misstänks vara betydligt mer smärtsam, än om sjukdomen startar vid roten. Det är inte ovanligt, att katter har både FORL och tandlossning samtidigt. Ett djur, som misstänks ha drabbats av FORL bör få alla tänderna röntgenundersökta (eftersom problemet kan starta vid roten). Detta görs under narkos, efter att tandsten avlägsnats. De drabbade tänderna eller delar av tänder opereras ut. En avbruten tand dvs. tandfraktur kan ställa till problem, orsaka smärta och påverka allmäntillståndet. Tandfrakturer där tandens pulpa är blottad är smärtsamt, eftersom pulpan består av kärl och nerver. Bakterier kan dessutom vandra ner via pulpan till rotens fäste och orsaka en varböld. Om tanden och tandbenet är friskt utan infektion, kan tanden ibland rotfyllas (ex. jakt – hundar eller skyddshundar som behöver sina huggtänder/hörntänder), annars bör en frakturerad tand med blottad pulpa opereras ut. Tandfrakturer ska inte förväxlas med långsamt slitage av tänder, då en liten brun prick så småningom om blir synlig i tandens/tändernas mitt till följd av slitaget. Vid långsamt slitage bildas ofta ett tunt lager av så kallat sekundärdentin över pulpan (bruna pricken). På så sätt stängs ingångsporten till tandens blodkärl och nerver.

Förebyggande åtgärder är A och O
En hund med full tanduppsättning har 42 tänder och en katt har 30 tänder. Att förebygga uppkomsten av tandsten och tandlossning genom daglig tandborstning, minskar djurets lidande och bibehåller plånbokens tjocklek. Det är aldrig för sent att träna ett djur till att acceptera tandborstning (talar av egen erfarenhet), men är oftast enklare om individen är ung. Använd en mjuk liten tandborste eller textilfingertuta (finns ofta i djuraffärer) tillsammans med vatten eller djurtandkräm. Börja försiktigt med att borsta lite på framtänderna och avancera successivt bakåt i takt med att djuret vänjer sig. Det ska inte vara en negativ upplevelse. Fokusera på att borsta tändernas utsida, eftersom insidan kan vara för provocerande att borsta och där hjälper faktiskt tungan till att putsa tänderna. Gör tandborstningen till en positiv daglig rutin som alltid avslutas med någonting trevligt, såsom kvällspromenaden eller mys. Trots månader med försiktigt dagligt tragglande, accepterar inte alla djur tandborstning. Det fungerar inte heller alltid rent praktiskt för djurägaren. Titta då istället på tänderna och tandköttet regelbundet, samt kontakta din veterinär om du misstänker, att det inte står rätt till i munnen eller tandsten behöver tas bort. Jag vet att det kan låta som en stor utmaning att börja vänja ett vuxet djur vid tandborstning, men av egen erfarenhet vet jag alltså, att det inte är omöjligt. Jag träffar också många hund- och kattägare, som har lyckats att vänja sina djur vid tandborstning och belöningen är stor för både matte/husse och bästa vännen på fyra ben. Lycka till med att ge ditt djur en friskare mun!

Kristina Rosenström, Leg. Veterinär