Om du hittar ett djur

Om du hittar ett djur

Ett bortsprunget djur räknas oftast som hittegods. Om du tar hand om ett bortsprunget djur är du skyldig att kontakta polisen. Tänk dock på att katter kan ströva fritt utan att vara bortsprungna. Katter klassas därför i många fall inte som hittegods. Om du upplever att katten verkar vara bortsprungen bör du ta den till en veterinär för att kontrollera om det finns en ID-märkning (örontatuering eller chip). Det är även bra att lägga ut en efterlysning efter ägaren på internetsidor om bortsprungna djur samt sätta upp lappar i närområdet. Läs mer på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/hittegods/upphittat-djur/

Du kan alltid kontakta oss på Malmö Djurskyddsförening för råd och stöd om du hamnar i denna situation.