Kaninpest -När du hittar en sjuk kanin

Kaninpest -När du hittar en sjuk kanin


Kaninpest, som också kallas myxomatos, orsakas av myxoma viruset och kan drabba både vilda och tama kaniner. Myxomatos härstammar från Nord- och Sydamerika där de lokala kaninerna av släktet Sylvilagus är bärare av viruset. Till skillnad från hos europeiska kaniner orsakar myxomavirus endast en lindrig sjukdom hos amerikanska kaninarter. I början på 1950-talet spred människan medvetet viruset till naturliga kaninpopulationer i Europa och Australien. Man hade upptäckt att viruset hade hög dödlighet hos europeiska vildkaniner och att det därför var ett effektivt sätt att kontrollera populationerna. I södra Sverige har kaninpest funnits sedan länge och förekommer året runt. Sjukdomen smittar inte människor eller andra djur. 

Smittspridning och symptom
Vanliga symtom inkluderar varig ögoninflammation och svullnader runt ögon, könsorgan och öron. Ögoninflammationerna leder till blindhet och vilda kaniner blir ett lätt byte för rovdjur och har också svårt att söka mat. Smittan sker genom direktkontakt eller genom fåglar och stickande insekter, exempelvis myggor, flugor och loppor. Inkubationstiden, alltså tiden från att en kanin blivit smittad, till dess att kaninen visar tecken på sjukdom är ca 5-14 dygn. Det finns kaniner som kan överleva i veckor eller månader efter infektion, men de flesta dör relativt snabbt efter att ha smittats.

Vaccinering mot viruset
Det finns ett vaccin mot sjukdomen och veterinärer kan behandla tama djur. En kaninunge efter en vaccinerad hona kan vaccineras efter sju veckors ålder och därefter vaccineras årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid fem-sju veckors ålder och därefter årlig vaccinering från att kaninen fyller ett år. Immunitet mot kaninpest sker inom tre veckor efter vaccination och varaktigheten är 12 månader. 

När du hittar en sjuk kanin
Malmö Djurskyddsförening får periodvis många samtal kring upphittade kaniner som drabbats av myxomatos. Vi har tyvärr inga förutsättningar att åka ut på dessa ärenden då det är för tidskrävande. Om du hittar sjuka kaniner finns det vissa saker du själv kan göra. Kontakta kommunen där du bor för att göra en anmälan. De flesta kommuner har avtal med skyddsjägare som kan anlitas så att de drabbade djuren kan avlivas för att förkorta lidandet. Detta gäller på den kommunala marken som kommunen ansvarar för. Jägarna åker normalt inte ut på enstaka kaniner då de ofta redan är döda eller har blivit tagna av rovdjur. I till exempel Malmö koncentreras decimeringen av sjuka kaniner främst till skolgårdar, fritidshem och förskolor där det rör sig mycket barn. Skyddsjägarna kan i vissa fall ta uppdrag på privat mark. Det varierar beroende på vilken kommun man bor i. Annars är alternativet att hantera det själv. Vissa veterinärkliniker avlivar sjuka kaniner under förutsättning att du själv transporterar kaninen dit. Viktigt att tänka på är att kläder, burar eller andra redskap som varit i kontakt med det sjuka djuret kan smitta andra kaniner. Det är därför viktigt att utföra det på ett smittskyddssäkert sätt. Det bästa är att använda en kartong att transportera kaninen i eftersom den kan gå till avfallsförbränning därefter.